Vänsterpartiet Bohuslän genomförde sin årskonferens 2013-03-17

 

DÅK 2013 Wiwi öppnar konferensen

 

Vänsterpartiet Bohusdistrikt årskonferens genomfördes söndagen den 17 mars i Folkets Hus i Uddevalla. Konferensen behandla bl.a. distriktets verksamhets-berättelse, ekonomiska rapport, motioner, verksamhetsplan och budget för år 2013. Partistyrelsens representant, Linda Snecker pratade om att vi behöver en gemensam berättelse för oss i Vänsterpartiet och synliggöra det vi gjort och det vi gör.

 

Årskonferensen öppnades av Distriktets ordförande Wiwi-Anne Johansson.

 

DÅK 2013 Florence & Marie Presidiet

Florence Fridén, Stenungsund valdes till mötets ordförande, och Marie Lindqvist, Mölndal, valdes till mötets sekreterare. Gunilla Eitrem, Tanum, och Håkan Smedja, Lysekil, valdes till justerare tillika rösträknare. Till redaktionskommitté valdes Lena Jagers-Bladini, Partille, Wiwi-Anne Johansson, Mölndal, och Jan Alexandersson, Stenungsund.


Besökare på mötet var Linda Snecker från Partistyrelsen, Elise Pilhem-Norberg, Vänsterpartiets valberedning, Hanna Carlsson och Elias Östman från Ung Vänster Göteborgs & Bohuslän.DÅK 2013 Linda PS

Partistyrelsens representant, Linda Snecker, pratade om att vi behöver en gemensam berättelse för oss i Vänsterpartiet. Berätta vår berättelse om oss. Synliggöra det vi gjort och det vi gör. Vi beskriver Vänsterpartiet. Hon höll även i ett interfeministiskt pass där hon informerade angående att Partistyrelsen och Kongressen beslutat att vi ska lyfta feminismen igen.

DÅK 2013 Jan & Elise

Elise Pilhem-Norberg informerade mötet angående valberedningens arbete.
Vi skall i år nominera till Partistyrelsen och programkommissionen. Även revisorer skall utses. Europa-parlamentslistan har stoppdatum i juni. Viktigt att distriktet nominerar innan dess. Stoppdatum 15 september för övriga uppdrag som valberedningen arbetar med. Kontaktuppgifter till valberedningen står på hemsidan.

DÅK 2013 Hanna fr UV

Hanna Carlsson från Ung Vänster Göteborg & Bohuslän höll ett anförande.

 

Rapporter från Riksdagen och Regionen föredrogs och diskuterades.

DÅK 2013 Jessika rapporterar ekonomi

Den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen föredrogs även de. Godkändes.

Mötet gav Distrikts styrelsen ansvarsfrihet för 2012. Politisk diskussion angående valet 2014. Där lyftes frågor angående ungdomsarbetslöshet, främlingsfientlighet, kulturens roll i samhället m.m.

Distriktets prioriteringar och planer för 2013 föredrogs av Wiwi-Anne Johansson, och budgeten föredrogs av Jessica Wetterling .

DÅK 2013 God stämning

Två motioner hade kommit in till mötet. En angående rederistöd som mötet beslutade att rekommendera distriktsstyrelsen att jobba vidare med, även om själva motionen avslogs. Och en angående att distriktsstyrelsen skulle bestå av representanter från alla lokal föreningar. Även denna avslogs, men distriktets valberedning arbetar redan utifrån den principen.

DÅK 2013 Lars-Åke- Ny distriktsordförandeny ordförande: Lars-Åke Karlgren

Val:

Alla föreningar utom Tjörn, Lysekil och Öckerö är representerade i valberedningens förslag till Distriktsstyrelse. Dessa tre föreningar hade inga nomineringar därav detta. Delat ledarskap tänkte valberedningen inte på inför detta år, föreslår att inför nästa år ska vi ha detta i åtanke och eventuellt ta beslut angående detta innan.
Förslag från Wiwi-Anne att vi utökar Ds till 12 ordinarie för 2013. Godkänns.

 

Distriktets ordförande
Lars-Åke Karlgren, Strömstad.
Ds- Ordinarie

Gerhard Gutjahr, Sotenäs

Richard Joelsson, Härryda

Jan Alexandersson, Stenungsund

Knut Nordin, Kungälv

Salah Abuarisheh, Uddevalla

Kerstin Wallsby, Uddevalla

Wiwi-Anne Johansson, Mölndal

Karin Jaxmark, Partille

Lena Jansson, Orust

Jessica Wetterling, Mölndal

Birgit Lövkvist, Stenungsund
Ds-ersättare

Lars Selander, Partille

Ronnie Benjaminsson, Tanum

Malin Jansson, Strömstad

Marie Lindqvist, Mölndal
Revisorer
Ingemar Bengtsson, Partille

Florence Fridén, Stenungsund

 

Valberedningens förslag godkändes med en revidering- att Birgit Lövkvist, Stenungsund, blir ordinarie istället för ersättare då det enligt stadgarna ska vara 50-50 kvinnor och män.

Valberedning
Göran Billvall, Öckerö
Lena Jagers Bladini, Partille
Marie Lundström, Uddevalla
Eva Magnusson, Mölndal
Gunilla Eitrem, Tanum

 

Revidering av Wiwi-Annes förslag, då Malin Jansson, Strömstad, blivit invald som ersättare i distriktets styrelse kan hon inte även vara valberedare. Gunilla Eitrem från Tanum föreslås istället.

DÅK 2013 Hamsa-tal
Ett uttalandet ang. stopp av REVA och jakten på papperslösa godtogs som uttalande från Distriktets års konferens.
Tyst minut hölls för avliden kamrat från Strömstad , Astrid Johansson, född 1900.

Mötet avslutades med Internationalen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *