Adiyamanprojektet

8 mars 2012- en dag att minnas för invånarna i Adiyaman, Turkiet

Det här är en kort berättelse om hur ett utbyte mellan lokala partiorganisationer kan leda till konkreta resultat och en förhoppningsvis lång fortsatt kontakt.

I Vänsterpartiet Partille har vi under många år diskuterat internationellt arbete men inte lyckats etablera några hållbara kontakter.

Förväntningarna var väl inte så värst stora när vi vår ansökan till Vänsterns Internationella Forum om ett utbyte på lokal nivå mellan Partille och Adiyaman i Turkiet godkänd. Temat för utbytet var ”kvinnokamp och lokaldemokrati”. Vi skulle besöka lokala BDP-föreningar i och omkring Adiyaman under våren 2010 och på hösten under den mest intensiva valperioden skulle dom besöka oss. Förberedelserna bestod bl a av en studiecirkel för att få mer kunskap om Turkiet i allmänhet och då speciellt Adiyaman.

När besöket i Adiyaman presenterades för medlemmarna i V Partille visade det sig att besöket hos Kvinnokonventet hade gjort det djupaste intrycket och tankarna om att kunna stödja dom ekonomiskt väcktes. Dom tankarna diskuterades också under deras besök på hösten då vi bl a besökte Kvinnojouren i Partille för att visa hur myndigheter i Sverige arbetar med dessa frågor.

När vi sedan fick ett erbjudande om att förlänga utbytet bestämde vi oss för att bjuda hit en grupp kvinnor och tillsammans med dom knyta kontakter med ideella organisationer, kooperativ och invandrarföreningar.

I månadsskiftet november/december kom en grupp på tre kvinnor till Partille för ett fem dagars intensivt kontaktskapande. Ett besök som särskilt fastnat i minnet är förmiddagen

Besök på Kvinnokooperativ

Besök på Kvinnokooperativet i Göteborg

 

hos Göteborgs Kvinnofolkhögskola där deras presentation av projektet för en av studiegrupperna ledde till en intensiv diskussion kring kurdernas situation i Turkiet. En diskussion som fördes på 4 olika språk men som ändå med hjälp av bra tolkar kunde genomföras på ett bra sätt. På kvinnofolkhögskolan fick dom också en inblick i skolans utveckling under 30 år från ideell verksamhet till dagens institution. En institution med kontakter och erfarenhet som kan vara ovärderliga för ett blivande kvinnocentrum i Adiyaman.

Besök på V-Göteborg

Besök på V-Göteborg

 

När gruppen reste hem den 4 december började arbetet med att organisera hjälp med finansieringen av projektet. Kontakter togs med Vänsterpartiets lokalorganisationer i Bohuslän, Kurdiska Kvinno-föreningen i Västra Sverige och enskilda bidragsgivare, och i början av februari kunde vi meddela kvinnorna i Adiyaman att vi betalar årshyran för lokalen som dom hittat under tiden.

Adiyaman Kvinnoliv Föreningen (1)

Adiyaman Kvinnoliv Föreningen

Kurdisk folkdans vid föreningens invigning

Kurdisk folkdans vid föreningens invigning

8 mars i Adiyaman

8 mars i Adiyaman

Den 8 mars 2012 öppnade Kvinnocentrum i Adiyaman och närvarande då var bl a Hamza Demir, medlem i Vänsterpartiet Partille och den som stått för kontakten med våra utbyten med folket i Adiyaman.

 

En del av projektgänget

En del av projektgänget

Om man vill skänka pengar till projektet kan man göra det på plusgiro 552633-0 Vänsterpartiet Utbyte

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *