Motioner/interpellationer

Tre frågor 2017-10-03 angående hanteringen av ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 i kommunen:
Enkel fråga till ordf KFN 171003
Enkel fråga till ordf SAN 171003
Enkel fråga till ordf UN 171003

Motion 2017-05-23 från V och Mp:
Personalpolitik för bättre rekrytering och hållbarhet
Pröva 6 timmars arbetsdag med oförändrad lön:
Motion 6 timmars arbetsdag 170523

Interpellation 2017-03-28: Allas lika värde
Om hanteringen av ensamkommande flyktingbarn som fyller 18
Interpellation om allas lika värde 170328

Motion 2017-02-28: Skola på lika villkor, om en skola utan läxor:
Motion Skola på lika villkor

Interpellation 2016-03-22 Riktade statsbidrag:
Interpellation 2016-03-22 (1)

Motion 2015-10-27 från S, Mp och V om att Partilles nya informationscenter inte borde kallas kundcenter, utan att namnet borde komma som förslag från Partilleborna och fattas beslut om i Kommunfullmäktige i demokratisk ordning:
Motion kundcenter 151027

Interpellation 2015-09-01 till Stefan Svensson som ifrågasätter namnet ”kundcenter” på Partille kommuns nya informationsdisk:
Interpellation Kundcenter 150901

Motion 2015-06-17 om att skapa och upplåta platser där medborgare tillåts uppföra olika former av gatukonst:
Motion Gatukonst 150617

Motion 2015-05-19 om social hänsyn vid kommunens upphandlingar:
Motion Social hänsyn 150519

Motion 2015-03-26 tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om miljöcertifiering av Partille kommuns samtliga förvaltningar och helägda bolag.
Motion miljöcertifiering 150326

Interpellation 2014-12-17 till Stefan Svensson om varför kommunordföranden tycker att det går bra för eleverna i Partilles skolor trots att de har tappat tio placeringar sedan 2009 i Västsvenska Handelskammarens undersökning:
Interpellation VHS skolan 141217